Sống ... "ngược"

Có ai đang …sống “ngược” ở đây?

http://www.bachvankim.ninja/song-nguoc/

8 Likes

Điểm danh anh chị em êyyyyyyyyyy…
1111111…
P/S: giờ mới biết tên của a @laptrinhio :smiley:

3 Likes

Đang cố gắng không có sống ngược nhé =))

2 Likes

dạo này trên fb đang có các mẹ nhắn tin cho chồng “Em yêu anh”, thằng chồng nhìn tin nhắn không hiểu gì luôn :)) anh Đạt thử coi http://phunu.nld.com.vn/blog/em-yeu-anh-va-phan-ung-cua-duc-lang-quan-20150423190901678.htm
đúng kiểu sống ngược luôn :))

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?