learning-group

Topic Replies Activity
Lập Group Học Tiếng Anh qua Skype 544 April 22, 2022
Speaking group trong mùa covid 1 June 10, 2021
Thành lập nhóm tự học tiếng Nhật
fun
9 May 9, 2021
Tạo nhóm học Lập Trình Java 74 May 8, 2021
Tìm người học cùng 9 March 17, 2021
Luyện nói Tiếng Anh cùng nhau 5 October 15, 2020
Lập nhóm cùng học Android - Java 2 October 3, 2020
Tìm bạn cùng học swiftui 1 September 7, 2020
Tìm bạn mới bắt đầu học C++ học chung :3 5 August 16, 2020
Phát triển cộng đồng game bằng forum hay page facebook có lợi hơn? 3 August 16, 2020
Lập nhóm học JavaScript cùng với I Love Python 15 June 28, 2020
Lập nhóm học Python ở HCM 3 June 5, 2020
Tìm group liên quan đến IOT trên facebook 2 May 15, 2020
Share link group facebook dành cho Hội anh em đam mê lập trình 2 September 21, 2021
Tạo nhóm tự học tại Hồ Chí Minh 3 February 6, 2020
Lập nhóm học lập trình ios (swift) 6 January 6, 2020
Lập nhóm cùng học JS 2 November 5, 2019
Tìm partner cùng học và tìm hiểu Ruby và Rails 4 October 22, 2019
Tìm đồng đội cùng học thuật toán 29 October 7, 2019
Thành lập group tự học và làm Android và mong muốn tìm được các bạn cùng chí hướng 5 August 22, 2019
Giới thiệu group Cùng nhau học Linux Kernel 1 August 9, 2019
Cần tìm hoặc tạo một nhóm lập trình vào buổi tối ở Hà Nội 27 July 15, 2019
Tìm đồng đội cùng học JavaScript 4 April 1, 2019
Cần tìm người chung chí hướng "Embedded Engineer" 1 March 23, 2019
Tìm một lập trình viên để cùng nhau học 3 December 5, 2018
Group backend java 1 November 21, 2018
Lập nhóm học tiếng anh qua skype 5 November 14, 2018
Tìm ai đó cùng học Python 24 October 2, 2018
Lập nhóm học Machine Learning và Deep Learning 17 September 12, 2018
Share group học kernel linux trên facebook 1 July 28, 2018
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?