english


Topic Replies Activity
English is fun, let's chat 218 November 22, 2017
About the english category 2 June 30, 2017
Chia sẻ cách đọc tài liệu lập trình tiếng anh! 28 June 16, 2016
Có ứng dụng nào check phát âm như elsa app không? 6 March 17, 2021
Ôn thi Anh THPTQG 3 March 4, 2021
Hỏi về kỳ thi VNU-EPT 2 February 26, 2021
Tìm trung tâm học tiếng Anh ở TPHCM 3 February 3, 2021
Hmm so what's up my little guys? 4 January 8, 2021
Hỏi lộ trình học tiếng anh của ngành CNTT 8 November 24, 2020
Xem phim anh ngữ và tải ở trang nào ở nước ngoài? 15 December 3, 2019
Cách học từ vựng tiếng Anh 12 November 12, 2020
Luyện nói Tiếng Anh cùng nhau 5 October 15, 2020
Tư vấn học tiếng anh cho sinh viên 8 October 15, 2020
Khảo sát TOEIC trong forum 2 August 21, 2020
Kinh nghiệm luyện tiếng Anh online với giáo viên bản ngữ 64 September 2, 2020
Chia sẻ cách bạn tự học English 69 August 29, 2020
[Chia Sẻ Kinh Nghiệm] Cách học tiếng Anh hiệu quả? Làm sao để giỏi tiếng Anh? 4 August 26, 2020
Cách học tiếng Anh hiệu quả 8 August 26, 2020
Xin trang web dạy Tiếng Anh cho người mới thi ĐH xong 7 August 22, 2020
Tra cụm trong Tiếng anh 9 August 17, 2020
Cùng nhau xem phim Extra English song ngữ 41 May 15, 2020
Some people think cooking at home is a waste of time. To what extent do you agree or disagree with this opinion? 1 May 10, 2020
Trái dấu chuyển sang tiếng Anh nói như thế nào? 3 May 7, 2020
Nhờ check grammar cũng như cách hành văn 3 April 27, 2020
Hỏi phần mềm tra từ điển giống Just click n’ see 4 April 7, 2016
Một bài viết về trẻ em 4 March 22, 2020
Vấn đề Tiếng Anh khi học CNTT 2 March 22, 2020
Xin ý kiến về bài "Should get paid for good grades?" 8 March 17, 2020
IELTS writing task 2 1 March 16, 2020
My Writing task 1 1 March 17, 2020
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?