Lập nhóm học Python ở HCM

Chào mọi người! Mình muốn lập nhóm học Python ở HCM. Nhóm tối đa 10 người. Nếu quan tâm mời bạn điền vào đơn này (tiếng Anh): http://forms.gle/MAeneJHhMZJwFXpN6
Cảm ơn mọi người!
Cập nhật 2/6: Nhóm vẫn đang tuyển.

mình ko ở hcm nhưng cũng apply thử, nếu dc thì hy vọng có thể dùng discord teamspeak … để học cùng

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?