Lập nhóm học JavaScript cùng với I Love Python

bạn ơi cho t xin info làm quen được ko, t khá rành về javascipt, mình lập nhóm học chung đi!

5 Likes

Cho tớ info của cậu đi. Tớ muốn học Javascript với người rành Javascript như cậu :smile:

5 Likes

cho mình info với bạn, mình cũng muốn học javascript :kissing_closed_eyes:

4 Likes

trả comment về topic nguồn

mình cũng yếu JS, cho mình tham gia với :smiley:

4 Likes

Cho mình chơi chung với, mình cũng ở mức newbie (theo thang của Lib), và mình có quen một pro mà-ai-cũng-biết, rất rành về JS, có gì mắc mình chuyển lời cho. :smiley:


P/s: nếu lập team thì mình +1 up vote lập server discord nha. :smiling_face_with_three_hearts:

5 Likes

@ cho mình vào nhóm học chung với được không bạn, mình cũng yếu JS nữa. Trai thẳng 100% hứa sẽ ngoan !

2 Likes

Mở đi mở đi, lót dép xin slot với các pros. :kissing_closed_eyes:

4 Likes

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

Cho mình xin 1 chỗ với bạn, mình cũng yếu javascript :smile:

3 Likes

cho mình xin một chỗ với :smiley: mình yếu JS lắm :blush:

2 Likes

Ngồi hóng thớt bao nhiêu ngày rồi mà không thấy gì đâu bác ơi, thớt i love python mất rồi :frowning:

2 Likes

hello bạn. rất muốn được vô nhóm với bạn !

2 Likes

Tớ mới làm quen được JS 1 tháng nay, nên xin ké 1 chỗ luôn.

3 Likes

Mình chưa phải pro JS và mình yêu Python nên mình muốn xin một slot :kissing_heart:

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?