Luyện nói Tiếng Anh cùng nhau

Mình đang luyện nói Tiếng Anh nâng cao level (level mình tầm B1). Do sang năm mình phải làm với bên đối tác nước ngoài nên cần trau dồi ngoại ngữ. Có bạn nào muốn join mình không?

Chúng ta có thể luyện nói các buổi tối trong tuần.

1 Like

Trình mình “Engrisk” được hem bạn :smiley:

1 Like

Mình hơi tò mò chút. Mình nhớ linked in của cậu có ghi cậu từng làm ở Europe (Pháp thì phải), và cậu có gần 900 điểm toeic (mức advance cho 2 kỹ năng đọc/viết). Ngoài ra, cậu cũng là founder của startup làm về dạy tiếng Anh trực tuyến, vậy tại sao cậu lại không sử dụng platform đó để luyện nói nhỉ? :slight_smile:

8 Likes

chắc nhờ test thử cái platform đó :3

4 Likes

Bạn tham gia group này https://join.skype.com/Nk3mNaJY8NEr , có nhiều người cũng muốn nói lắm đấy. Vào đó khích tướng vài em, ẻm sẽ đè bạn ra mà bà tám tiếng Anh cả đêm, không biết sức bạn chịu nhiệt được mấy tuần.

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?