Tìm group liên quan đến IOT trên facebook

Em muốn giao lưu và học hỏi các kiến thức liên quan đến IOT, các cao nhân có biết trên Facebook có group nào chuyên về IOT hay liên quan đến IOT không ạ ?
Em cảm ơn!

Có đầy ra, nhưng tìm kiếm trên Facebook sẽ chỉ có thể thực hiện khi bạn thực sự quan tâm đến vấn đề đó (không phải thông qua tìm kiếm mà bạn sẽ phải giao lưu ở những nhóm có liên quan ít nhiều), còn không, còn lâu mới tìm được.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?