Tìm bạn cùng học swiftui

Xin chào mọi người, mình đang tự học swiftui, mình muốn tìm bạn giống như mình cùng học nhóm, mình thấy như vậy sẽ thú vị hơn, cùng học hỏi lẫn nhau, cảm ơn các bạn đã xem tin.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?