Group trao đổi học tập Golang

Xin phép bác Admin
mình có lập 1 group tele chủ yếu trao đổi và học tập về Golang
cũng là 1 kênh để có thể trao đổi và học tập
https://t.me/+cyMeRg60ZCwwYzhl
nếu không đúng thì các bác bỏ quá cho nhé
xin lỗi nếu làm phiền mọi người

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?