Làm IT thì nên học Tiếng Anh gì?

Làm ngành IT mình thì nên học tiếng anh loại gì mn nhỉ ?

Anh-Mỹ hay Anh-Anh?
Học thuật hay giao tiếp?
Loại second-hand hay first class?
free hay commercial?
Bạn hỏi khó hiểu quá :confused:

Học tiếng anh loại nào cũng được bạn ạ vì sự khác biệt giữa Anh-Mỹ và Anh-Anh cũng không nhiều đâu, chỉ khác nhau một chút ở phát âm và trong cách nói. Nếu bạn hiểu Anh-Anh thì cũng hiểu Anh-Mỹ thôi và ngược lại.

Có lẽ bạn ấy muốn hỏi học tiếng Anh thông dụng hay tiếng Anh chuyên ngành ấy mà. Gì thì gì, cứ IELTS mà luyện, được 6.0 cái đã rồi bàn tiếp.

Bảng trên mô tả trình độ tiếng Anh tối thiểu bắt buộc để một sinh viên (sinh sống ở một nước mà tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ) được nhận vào nhập học ở một trường đại học có đào tạo SV quốc tế.

8 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?