About the english category

Ngữ pháp cơ bản và tiếng anh chuyên ngành CNTT

[Tổng Hợp] Các câu hỏi / nhờ dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt
[Tổng Hợp] Các câu hỏi / nhờ dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh

6 Likes

“octothorpe” và “pound character” là gì thế mn?(Hiện tại e đang học python trên learn python the hard way)

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?