interview

Topic Replies Activity
Review phỏng vấn ở VNPT TPHCM 7 June 7, 2023
Phỏng vấn thực tập Java tại FPT software 16 May 31, 2023
Thực tập Internship Summer SVMC Samsung 9 May 25, 2023
Hỏi về phỏng vấn thuật toán cho vị trí intern back-end 6 April 24, 2023
Kinh nghiệm làm bài test, phỏng vấn VNG Fresher 3 March 13, 2023
Phỏng vấn fresher .NET tại Fsoft sẽ hỏi kiến thức về .NET hay Java? 14 December 26, 2022
Các công ty CNTT trụ sở Việt Nam có phỏng vấn các thuật toán như: quay lui, quy hoạch động, tham lam, …không? 5 October 26, 2022
Hỏi về kinh nghiệm phỏng vấn Fresher .Net ở KMS và NashTech 1 October 16, 2022
Phỏng vấn một lúc nhiều chỗ, rồi đi làm chỗ nào gọi vào làm trước 6 August 2, 2022
Phỏng vấn nhiều nơi liệu có tốt không? 2 June 26, 2022
Phỏng vấn NodeJS nên ôn gì? 8 March 29, 2022
Interview notes: Senior fullstack base DotNet (Ver 25/02/2022) 3 March 19, 2022
Vài lưu ý nhỏ cho các bạn đi phỏng vấn Embedded C và C++? 17 January 14, 2022
Khi tôi nói với sếp chuyện mình đi phỏng vấn? 1 December 6, 2021
Câu chuyện phỏng vấn định kỳ 11 December 5, 2021
Phỏng vấn fresher Fsoft Hà Nội 5 September 2, 2021
Hỏi kinh nghiệm phỏng vấn Fresher VNG 3 August 22, 2021
Phỏng vấn lập trình nhúng 2 June 27, 2021
Tại đây mọi người hãy tổng hợp các câu hỏi tiếng anh khi phỏng vấn đi! 17 June 10, 2021
Xin tư vấn về kết quả phỏng vấn CMC Global 5 May 29, 2021
Tản mạn review phỏng vấn FPT 59 May 19, 2021
Chuyện phỏng vấn intern 9 May 9, 2021
Review phỏng vấn Fresher công ty Futurify Software, SAI Digital, ELCA 1 March 22, 2021
Khi đi phỏng vấn xin thực tập, người ta có bắt phải code lại các cấu trúc dữ liệu từ đầu không? 3 March 13, 2021
Phỏng vấn đào tạo web C#.NET công ty MISA 4 November 18, 2020
Xin kinh nghiệm phỏng vấn Intern front end KMS 2 September 26, 2020
Ký sự phỏng vấn đầu đời và có suy nghĩ mông lung tương lai 25 September 17, 2020
Giải bài 189 Rotate Array O(N) 10 September 11, 2020
Xin các dạng bài tập phỏng vấn thuật toán cho vị trí Front-end 6 August 11, 2020
Hỏi về một số câu hỏi phỏng vấn 6 July 12, 2020
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?