interview

Topic Replies Activity
Vài lưu ý nhỏ cho các bạn đi phỏng vấn Embedded C và C++? 17 January 14, 2022
Khi tôi nói với sếp chuyện mình đi phỏng vấn? 1 December 6, 2021
Câu chuyện phỏng vấn định kỳ 11 December 5, 2021
Phỏng vấn fresher Fsoft Hà Nội 5 September 2, 2021
Hỏi kinh nghiệm phỏng vấn Fresher VNG 3 August 22, 2021
Phỏng vấn lập trình nhúng 2 June 27, 2021
Tại đây mọi người hãy tổng hợp các câu hỏi tiếng anh khi phỏng vấn đi! 17 June 10, 2021
Xin tư vấn về kết quả phỏng vấn CMC Global 5 May 29, 2021
Tản mạn review phỏng vấn FPT 59 May 19, 2021
Chuyện phỏng vấn intern 9 May 9, 2021
Review phỏng vấn Fresher công ty Futurify Software, SAI Digital, ELCA 1 March 22, 2021
Khi đi phỏng vấn xin thực tập, người ta có bắt phải code lại các cấu trúc dữ liệu từ đầu không? 3 March 13, 2021
Kinh nghiệm làm bài test, phỏng vấn VNG Fresher 1 March 4, 2021
Phỏng vấn đào tạo web C#.NET công ty MISA 4 November 18, 2020
Xin kinh nghiệm phỏng vấn Intern front end KMS 2 September 26, 2020
Ký sự phỏng vấn đầu đời và có suy nghĩ mông lung tương lai 25 September 17, 2020
Giải bài 189 Rotate Array O(N) 10 September 11, 2020
Xin các dạng bài tập phỏng vấn thuật toán cho vị trí Front-end 6 August 11, 2020
Hỏi về một số câu hỏi phỏng vấn 6 July 12, 2020
Có nên viết email cảm ơn sau khi phỏng vấn không 7 June 29, 2020
Thuật toán hay được sử dụng trong phỏng vấn 2 May 10, 2020
Các topic quan trọng để phỏng vấn Intern, Fresher 3 March 10, 2020
Chuyện phỏng vấn C# .net? 2 February 29, 2020
Câu hỏi dành cho interviewer trước khi kết thúc phỏng vấn 3 February 29, 2020
Kinh nghiệm phỏng vấn ở Công Ty làm cho Châu Âu 2 January 17, 2020
Xin kinh nghiệm phỏng vấn và thi tuyển Viettel 1 January 2, 2020
Phỏng vấn online VNPT là thi cái gì? 1 December 16, 2019
Theo C# mảng web thì cần những kiến thức gì để có thể đi phỏng vấn? 1 November 23, 2019
Phỏng vấn, xin việc 4 November 7, 2019
Xin kinh nghiệm phỏng vấn Java Fresher Gameloft 1 September 16, 2019
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?