Các công ty CNTT trụ sở Việt Nam có phỏng vấn các thuật toán như: quay lui, quy hoạch động, tham lam, …không?

Dạ mọi người cho em hỏi các công ty về cntt có trụ sở ở Việt Nam khi phỏng vấn có phỏng vấn các thuật toán như: quay lui, quy hoạch động, tham lam, …không ạ? Hay sẽ yêu cầu các thuật toán như hash table, stack, queue là chủ yếu ạ? Mong mọi người giúp đỡ

hầu hết các công ty mình phỏng vấn đều dừng ở graph/tree cơ bản là bài khó nhất (DFS, BFS), còn lại là array, stack, queue và giải thuật cơ bản chứ không cao siêu như quy hoạch động hay toán. riêng fossil thì mình có phỏng vấn qua và công ty duy nhất bị hỏi nặng algo nhất, 3/3 câu hỏi là của competitive programming.

6 Likes

Có tham lam với quay lui không ạ

Backtracking với Greedy có thể có đó cậu (cơ mà không nhiều). Thường 2 giải thuật này có thể xuất hiện ở vòng code interview (cậu sẽ submit code qua 1 nền tảng nào đó) và live coding interview (cậu sẽ code và giải thích code với interviewer), với độ khó thường là easy - medium ở leetcode.
Và, những công ty phỏng vấn kiểu này thường là FAANG, hoặc các công ty muốn copy quy trình phỏng vấn của FAANG.

Cơ mà đa số như @drgnz đề cập, chỉ hỏi về các cấu trúc dữ liệu và giải thuật cơ bản thôi :smile:

4 Likes

Cho mình hỏi bạn có phải bạn phỏng vấn fossil talent program không? Nếu phải, mong bạn chia sẻ nội dung phỏng vấn giúp mình nhé

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?