Phỏng vấn C# hỏi gì?

Thường mấy công ty chuyên lập trình C# sẽ hỏi gì các bác?
Em thì chuyên mobile, hồi cấp thực tập có làm c# nên có để CV, ai ngờ được chọn vào vòng phỏng vấn, giờ không biết ôn gì để đi phỏng vấn lun?
Mong bác nào tư vấn cái giúp ích em với, em giờ rối não hoang mang quá?

Về .NET thì chắc chắn sẽ hỏi LINQ, callback, dependency injection, …

  • Nếu app desktop thì hỏi rxNET. Biết winform không để maintain app cũ.
  • Web thì hỏi entity framework, transaction DbContext, API, authentication, authorization, … xui thì bị hỏi biết web form không để maintain web cũ. Biết dùng blazer, razor không.
  • Kỹ năng debug, trace lỗi bằng Visual Studio

Mình nghĩ fresher thì hỏi overview những mục này.

1 Like

Chuyên mobile sao không kiếm job mobile làm? Giả dụ bạn pass phỏng vấn và vào làm C# bạn có muốn không?

Cảm ơn bạn nhiều nha

Làm chứ, giờ kinh tế khó khăn, kiếm việc làm khó, nên có việc làm thì chơi lùn, sẵn học được một ngôn ngữ mới.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?