computer-science

Topic Replies Activity
Hỏi về code loại bỏ ký hiệu vô sinh trong văn phạm phi ngữ cảnh? 7 June 12, 2020
Tài liệu Khoa học máy tính 1 April 15, 2019
Những mảng nào sử dụng nhiều thuật toán trong Computer Science? 15 January 14, 2020
Môn Computer Science for Practicing Engineers (Software Construction) học về những gì? 1 December 24, 2019
Sách về khoa học máy tính 6 July 25, 2019
Hỏi về ngành khoa học máy tính 3 April 9, 2019
Một số môn cơ sở ngành computer science 1 March 21, 2019
Sách khoa học máy tính 3 March 9, 2019
Khoa học máy tính, Kĩ thuật phần mềm và An toàn thông tin khác nhau như thế nào? 3 June 26, 2021
Foundations of Computer Science 1 January 6, 2019
Tìm sách về khoa học máy tính 1 January 6, 2019
Chia sẻ blog Khoa học và Công nghệ của GS. John Vu, đại học Carnegie Mellon University
fun
1 November 9, 2018
Chuyển số âm sang hệ nhị phân 10 September 17, 2018
Có nên học tiếp lên Cao học ngành Computer Science không? 2 August 30, 2018
Sách tiếng anh chuyên ngành nhập môn Khoa học máy tính 5 August 22, 2018
Học ngành Khoa Học máy tính ra dễ tìm việc làm không? 12 June 18, 2018
Học ngành khoa học máy tính có cần phải giỏi toán không? 3 March 23, 2018
Binary Index Tree trong Cơ sở dữ liệu 1 December 12, 2017
Lộ trình học computer science 5 July 7, 2017
Sự khác nhau giữa memory abstraction và no memory abstraction? 1 April 21, 2017
CS50 - Khoá học Computer Science của Harvard 10 March 10, 2017
Cơ hội việc làm của bằng khoa học máy tính online 1 March 5, 2017
Ngành hệ thống thông tin hay khoa học máy tính có tương lai tốt hơn? 6 September 4, 2016
Có nên học chuyên ngành Khoa học máy tính ở Việt Nam? 2 August 23, 2016
Phát minh vĩ đại nhất trong ngành khoa học máy tính 2 February 14, 2016
Tài liệu Khoa học Máy tính cho thời gian nghỉ Tết 4 January 17, 2016
Computer science is now the top major for women at Stanford University 2 October 12, 2015
Ngành KHMT mốt ra làm gì? 5 August 27, 2015
Đổi mới trong giảng dạy Khoa học Máy tính 2 July 10, 2015
Khóa học trực tuyến về khoa học máy tính - đại học harvard 6 April 11, 2015
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?