computer-science

Topic Replies Activity
Ngành Khoa học máy tính và Toán ứng dụng có khác nhau nhiều không? 6 December 29, 2022
Cần tuyển một bạn sinh viên để dạy cơ bản về khoa học máy tính 3 June 16, 2022
Chia sẻ khoá học CS50's Introduction to Computer Science 1 February 26, 2022
Chọn chuyên ngành của khoa học máy tính 8 June 14, 2021
Khoa học máy tính - Kỹ thuật phần mềm khác nhau như thế nào? 4 March 1, 2021
Tư vấn chương trình học bổng du học của các nước ngành khoa học máy tính 5 June 13, 2017
Hỏi về code loại bỏ ký hiệu vô sinh trong văn phạm phi ngữ cảnh? 7 June 12, 2020
Khoa học máy tính chọn trường thế nào? 3 May 9, 2020
Muốn bước vào CNTT thì nên học Khoa học máy tính hay Kĩ thuật phần mềm? 3 April 3, 2020
Tài liệu Khoa học máy tính 1 April 15, 2019
Nên chọn trường đại học nào cho ngành học khoa học máy tính 9 February 25, 2020
Những mảng nào sử dụng nhiều thuật toán trong Computer Science? 15 January 14, 2020
Môn Computer Science for Practicing Engineers (Software Construction) học về những gì? 1 December 24, 2019
Nên theo KHDL hay KHMT? 2 August 12, 2019
Sách về khoa học máy tính 6 July 25, 2019
Học khoa học máy tính thì nên học trường nào 9 June 22, 2019
Hỏi về ngành khoa học máy tính 3 April 9, 2019
Một số môn cơ sở ngành computer science 1 March 21, 2019
Sách khoa học máy tính 3 March 9, 2019
Khoa học máy tính, Kĩ thuật phần mềm và An toàn thông tin khác nhau như thế nào? 3 June 26, 2021
Foundations of Computer Science 1 January 6, 2019
Tìm sách về khoa học máy tính 1 January 6, 2019
Chia sẻ blog Khoa học và Công nghệ của GS. John Vu, đại học Carnegie Mellon University
fun
1 November 9, 2018
Có nên học tiếp lên Cao học ngành Computer Science không? 2 August 30, 2018
Sách tiếng anh chuyên ngành nhập môn Khoa học máy tính 5 August 22, 2018
Tư vấn về chuyên ngành của Khoa học máy tính 4 July 19, 2018
Học ngành Khoa Học máy tính ra dễ tìm việc làm không? 12 June 18, 2018
Học ngành khoa học máy tính có cần phải giỏi toán không? 3 March 23, 2018
Ngành Khoa học Máy tinh Ứng dụng là gì? 3 January 8, 2018
Binary Index Tree trong Cơ sở dữ liệu 1 December 12, 2017
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?