Chia sẻ blog Khoa học và Công nghệ của GS. John Vu, đại học Carnegie Mellon University

computer-science
tech

(Tri Nguyen) #1

GS. John Vu có những bài viết ngắn về tình hình công nghệ, giúp chúng ta bắt kịp xu hướng thời đại.
http://science-technology.vn/?p=6051
Ông là dịch giả của cuốn Hành Trình Về Phương Đông. Cuốn này rất thú vị giúp chúng ta khám phá thêm những điều kì diệu của cuộc sống!


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?