Chia sẻ khoá học CS50's Introduction to Computer Science

Mình chia sẻ khoá học free khoa học máy tính mình thấy rất hay cho các bạn mới bắt đầu.

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?