Tìm sách về khoa học máy tính


(Monitor of A2_K22_CVP) #1

Em mới học lập trình và muốn học thêm về khoa học máy tính.
Mọi người có thể bảo em mấy cuốn sách hay nên đọc về máy tính, mạng máy tính và lập trình được ko ạ?
Em cảm ơn!


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?