programming-center

Topic Replies Activity
Để lại khoá học tại Green Academy 4 September 1, 2021
Tư vấn học IT ở trung tâm 6 July 29, 2021
Chuyện bằng cấp - bỏ đại học đi vào trung tâm học? 14 July 22, 2021
Ở các trường đại học ngoài HN, có thầy nào mở trung tâm dạy code không? 8 June 30, 2021
Tìm trung tâm đào tạo lập trình web python hoặc java tại HCM 12 June 18, 2021
Xin địa chỉ trung tâm học Kotlin tại Đà Nẵng 3 April 26, 2021
Tìm hiểu về học phí và uy tín của green academy VN 8 April 7, 2021
Review về trung tâm dạy android 3 April 5, 2021
Có nên học ở itplus academy không? 15 March 10, 2021
Có nên học thêm lập trình? 5 March 9, 2021
Chia sẻ suy nghĩ về việc học lập trình (ở trung tâm) 6 February 25, 2021
Xin ý kiến về Trung tâm đào tạo cntt hbc 3 February 11, 2021
Có cần học thêm mấy môn nền tảng ở trung tâm hay không? 8 January 15, 2021
Muốn học lập trình thì nên học trung tâm nào ở HN? 2 September 18, 2021
Nên học lập trình ở nhà hay đến trung tâm? 39 December 17, 2020
Tìm trung tâm học javascript ở Hà Nội 4 December 14, 2020
Tìm khóa học Front End cho người trái ngành HCM 1 October 30, 2020
Phân vân lựa chọn theo học 1 trung tâm tại HN 15 October 21, 2020
Học lập trình qua bootcamp và trung tâm có ổn không? 3 October 2, 2020
Ở Đà Nẵng thì học java ở đâu? 7 February 10, 2017
Review về trung tâm Msita đà nẵng 2 September 18, 2021
Cần tìm trung tâm dạy Java ở Đà Nẵng 2 September 18, 2021
Trung tâm uy tín dạy lập trình cho người mới bắt đầu 4 August 25, 2020
Hỏi về chất lượng học ở codegym 3 August 16, 2020
Hỏi về CODEGYM và FPT POLYTECHNIC 5 August 16, 2020
Advertisement: IT PlusPlus Academy nhận đào tạo Java, Python, Java Web, AI 2 August 11, 2020
Tư vấn học Java Web ở T3H cơ sở Hà Nội 2 August 3, 2020
Tư vấn Trung tâm dạy học React Native tại HN 2 August 2, 2020
Review các khóa học của TechMaster 4 August 2, 2020
Review về trung tâm Kmin 2 September 18, 2021
 
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?