Review về trung tâm Kmin

Dạ em chào mọi người. Em là sinh viên năm 2 muốn theo lập trình Web Front-end. Em thấy chương trình đào tạo Front-end của https://kmin.edu.vn 10 tháng. Mn có ai học rồi thì cho em review với ạ. Ngoài ra em cũng thấy https://zendvn.com có nhiều người học. Mn cho em lời khuyên với ạ.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?