Review các khóa học của TechMaster

Bác nào từng học hay thực hành tại TechMaster các khóa Java Thầy Thuận (4tr), Web cơ bản (700k) hay khóa Java Spring rồi cho t xin ít review với đc không? :))

2 Likes

cũng hóng hic . :smile:

Nghe nói TechMaster cũng uy tín lắm mà :))

bạn cứ review sao này có người vào hỏi thì còn biết vì câu hỏi này lâu rồi nên bạn đó có khi ko còn ở đây nữa đâu.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?