Advertisement: IT PlusPlus Academy nhận đào tạo Java, Python, Java Web, AI

Nhằm tìm kiếm nhân lực cho ngành IT PlusPlus Academy có các chương trình đào tạo dài hạn và ngắn hạn:
:writing_hand:Ngắn hạn:
:point_right: Lập trình C
:point_right: Java core (Lập trình Java căn bản)
:point_right: Python core (Lập trình Python căn bản)
:writing_hand:Dài hạn:
:point_right: Java Back-end
:point_right: Java Fullstack Web
:point_right: Auto Testing với Python
:point_right: Python Fullstack Web
:point_right: Data Science (Khoa học dữ liệu)
:point_right: Deep Learning
:point_right: AI full (Trí tuệ nhân tạo)
Ngoài ra khi đăng kí học các khóa học dài hạn các bạn sẽ nhận được Khóa học kĩ năng mềm của dân IT như: GIT, Teamwork, Command Linux, luyện kĩ năng phỏng vấn,…
=> Được rèn luyện qua các dự án thực tế, học thật - làm thật
=> Với đội ngũ giảng viên là những kĩ sư có kinh nghiệm thực chiến, sẽ giải đáp mọi thắc mắc 24/7 của các bạn.
(Giảng viên là những thành viên kinh nghiệm từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt nam: Samsung, Viettel, FPT, Vingroup…)
=> Cam kết dạy không lan man kiến thức, Lộ trình rõ ràng khoa học.
:point_down: Các bạn quan tâm để lại một . dưới comment để được tư vấn nhé :point_down::point_down::point_down:

1 Like

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?