Hỏi về chất lượng học ở codegym

Các anh chị cho em biết thì về chất lượng học codegym với ạ thấy ít bài review về trường quá

Bạn có thể cho mọi người biết bạn muốn học gì ở đó không? Và định hướng của bạn như thế nào để người lạ tốt bụng có thể dạo sơ trang web và đánh giá giúp bạn.

4 Likes

Em muốn học lập trình web ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?