Review về trung tâm Msita đà nẵng

Như tiêu đề có anh em nào ở đà nẵng không cho mình xin chút review về trung tâm dạy cntt msita này với

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?