embedded

Topic Replies Activity
Cần bổ sung kiến thức gì để theo ngành cơ điện tử (thiên về lập trình nhúng)? 3 May 30, 2023
Có thể sử dụng bo mạch nào thay thế S32K144? 1 May 19, 2023
Cần định hướng về lộ trình học lập trình nhúng 8 May 17, 2023
Tìm tài liệu, sách liên quan đến lập trình nhúng 9 July 3, 2022
Cách chuyển đổi chế độ trong module sim 1 April 20, 2022
Tìm địa chỉ IP cấu hình vào Telnet 1 February 11, 2022
Audio Benchmark Starterkit là gì 4 December 12, 2021
Lập trình nhúng nên học 8051 trước hay Arduino? 68 November 20, 2021
Thắc mắc khai báo mã hex trong mảng 2 chiều 2 November 11, 2021
Lập trình C - Hỏi về hàm delay cho vi điều khiển 13 September 11, 2021
Lỗi khi tách file trên VSCODE 3 September 10, 2021
Hỏi về Broad mở rộng chân IO PCF8574 dùng cho ESP8266 8 August 7, 2021
OOP cần thiết với lập trình nhúng? 5 July 27, 2021
Thắc mắc về việc làm android kết hợp với : IOT, embedded device, other smart devices .v.v 1 July 8, 2021
Phỏng vấn lập trình nhúng 2 June 27, 2021
Tư vấn cách học lập trình nhúng 3 June 27, 2021
Hỏi sách lập trình embeded 12 June 15, 2021
Làm sao để giao tiếp giữa stm32f407vg và module camera ov7670 3 May 2, 2021
Lập trình nhúng và iot cần học những gì 4 April 12, 2021
Single Click & Double Click STM32 3 April 3, 2021
Gặp vấn đề với STM32 UART 10 March 15, 2021
Phát hiện button được nhấn 2 hoặc 3 lần liên tiếp để xử lý một công việc 7 March 11, 2021
Các ngôn ngữ lập trình cho hệ thống nhúng và IOT? 5 March 6, 2021
Hỏi về datasheet 2 January 4, 2021
Học kỹ thuật phần mềm thì làm bên nhúng có ổn không? 5 January 31, 2016
Lỗi khai báo "string": was not declared in this scope và suggested alternative 6 August 31, 2020
Giúp đỡ nạp chương trình cho TMS320F28034PAGT 1 August 25, 2020
Một số mẹo cho việc phát triển ứng dụng hệ thống nhúng 1 August 10, 2020
Những kiến thức nào cần có để học Embedded System? 36 August 6, 2020
Học xong cơ bản về c++, muốn học về lập trình nhúng thì nên học gì tiếp theo? 3 June 26, 2020
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?