embedded

Topic Replies Activity
Làm sao để giao tiếp giữa stm32f407vg và module camera ov7670 3 May 2, 2021
Lập trình nhúng và iot cần học những gì 4 April 12, 2021
Single Click & Double Click STM32 3 April 3, 2021
Gặp vấn đề với STM32 UART 10 March 15, 2021
Các ngôn ngữ lập trình cho hệ thống nhúng và IOT? 5 March 6, 2021
Hỏi về Broad mở rộng chân IO PCF8574 dùng cho ESP8266 5 February 1, 2021
Định hướng hướng học hệ thống nhúng 5 May 12, 2017
Học kỹ thuật phần mềm thì làm bên nhúng có ổn không? 5 January 31, 2016
Lỗi khai báo "string": was not declared in this scope và suggested alternative 6 August 31, 2020
Giúp đỡ nạp chương trình cho TMS320F28034PAGT 1 August 25, 2020
Những kiến thức nào cần có để học Embedded System? 36 August 6, 2020
Học xong cơ bản về c++, muốn học về lập trình nhúng thì nên học gì tiếp theo? 3 June 26, 2020
#define và #bit và #byte 6 June 4, 2020
Theo hướng nhúng cho hệ thống auto thì phải tập trung vào gì (ngoài C) 3 May 27, 2020
Entry Test FPT C/Embedded 11 May 18, 2020
Giao tiếp LCD 16*2 với 74HC595 dùng PIC16F887 16 May 1, 2020
Kiến thức cơ bản cần có để lập trình nhúng trên oto 5 April 19, 2020
Lập trình cho từ điều khiển cấu hình 1 June 4, 2019
Cần người giải thích bit thấp bit cao, byte thấp byte cao trong 8051 4 April 10, 2020
Hỏi về định hướng Lập trình nhúng 15 April 8, 2020
Tự học lập trình nhúng nên bắt đầu từ đâu? 6 March 18, 2020
Vấn đề về ngắt của stm32 5 February 19, 2020
Sử dụng NFC PN532 để đọc/viết thẻ Mifare Classic (thẻ mới) sử dùng chip ARM STM32F429Zi truyền thông qua HSU 3 January 14, 2020
Làm thế nào để học về lập trình nhúng và thành 1 kĩ sư hệ thống nhúng? 14 January 4, 2020
Làm sao để đọc hiểu source code Linux Kernel nhanh? 3 December 2, 2019
Bắt đầu học lập trình nhúng như thế nào? 25 November 14, 2019
Led trong proteus không sáng 8 November 1, 2019
Xin ý kiến về việc định hướng học nhúng của mình 9 August 6, 2019
Học nhúng thì nên theo Function hay Registor vào thời điểm hiện tại? 2 August 5, 2019
Tự học lập trình nhúng liệu có cơ hội xin việc không? 4 July 22, 2019
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?