Cách chuyển đổi chế độ trong module sim

Em bị lỗi khi chuyển đổi các chế độ trong module sim em thử theo các lệnh ATO và +++ nhưng không được. Mọi người cho em hỏi phải làm gì ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?