beginner

Topic Replies Activity
Học mạng máy tính, cơ sở dữ liệu, kiến trúc máy tính bắt đầu từ đâu? 4 August 5, 2022
Học An toàn thông tin bắt đầu từ đâu? 3 July 26, 2022
Nên học ngôn ngữ lập trình gì đầu tiên? 3 June 7, 2022
Bắt đầu học lập trình từ con số 0 tại trung tâm được không? 2 October 20, 2021
Bắt đầu học lập trình web từ trung tâm nào? 1 August 31, 2021
Bạn bắt đầu học lập trình khi nào và ngôn ngữ gì? 68 May 26, 2021
Có nên chọn Assembly làm ngôn ngữ lập trình đầu tiên cho người mới học? 51 April 19, 2021
Tự học lập trình từ con số 0 nên bắt đầu từ đâu? 9 April 2, 2021
Bắt đầu học lập trình Thực tế ảo tăng cường từ đâu? 2 March 31, 2021
Nên bắt đầu học từ loại ngôn ngữ nào? 8 December 10, 2020
Bắt đầu học viết tool tự động từ đâu? 4 November 14, 2020
Bắt đầu học Linux từ đâu? 24 November 11, 2020
Cần học gì khi bắt đầu học lập trình game? 30 July 15, 2020
Nên học ngôn ngữ lập trình nào với một người chưa biết gì? 4 June 23, 2020
Nên bắt đầu học thuật toán từ đâu cho người tay ngang? 4 April 26, 2020
Nên bắt đầu học spring từ đâu 12 March 19, 2020
Lỗi khi bắt đầu học python 3 March 6, 2020
Tìm sách về C hay cho người mới bắt đầu 5 February 26, 2020
Mới học lập trình thì nên bắt đầu như thế nào? 9 February 25, 2020
Nên bắt đầu học lập trình bằng ngôn ngữ nào? 4 February 24, 2020
Muốn học CNTT thì nên bắt đầu với ngôn ngữ nào thì ổn? 3 February 4, 2020
Học sinh muốn học lập trình nên bắt đầu từ đâu? 20 February 1, 2020
Bắt đầu học code game từ con số 0 như thế nào? 7 December 30, 2019
Bắt đầu học lập trình nhúng như thế nào? 25 November 14, 2019
Bắt đầu học XenForo như thế nào? 3 September 15, 2019
Bắt đầu học STM 32 5 September 12, 2019
Muốn học lập trình thì phải bắt đầu từ đâu? 6 September 9, 2019
Không biết tý gì về lập trình thì nên bắt đầu học ngôn ngữ gì trước? 21 September 9, 2019
Những sách cần cho việc vừa bắt đầu học C 10 September 6, 2019
7 bản phân phối Linux Non-Ubuntu cho người mới bắt đầu 31 August 30, 2019
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?