Những sách cần cho việc vừa bắt đầu học C

Mình vừa bắt đầu học ngôn ngữ C thì cần những cuốn sách gì để tham khảo ạ?

C for dummies, Head First C

2 Likes

Trong khi học nếu rảnh bạn nên đọc thêm 2 cuốn sách bé bỏng này:


Chúc bạn tránh khỏi nghiệp coder và trở thành developer thực thụ

4 Likes

mới đầu mà đọc 2 cuốn đó la tẩu hoả nhập ma đoá Hà Mã Tím đáng yêu à :smiley:

2 Likes

:crazy_face::crazy_face::crazy_face::crazy_face::crazy_face:

Mới học c nhưng bắt đọc sách viết bằng java :)) ( c làm quái gì có oop)

2 Likes

Sớm muộn thì bạn ấy cũng sẽ học oop thôi, thời kỳ này không biết oop sẽ rất dễ oops :smile::smile::smile::smile::smile:

1 Like

Cái này gọi là đúng người nhưng sai thời điểm :wink:

2 Likes

Mình nghĩ nếu bạn đủ trình độ đọc hiểu tiếng anh thì nên đọc cuốn Head First C. Còn nếu không thì có thể đọc cuốn Nhập Môn Lập Trình :slight_smile:

K&R The C programming language. Đây là cuốn sách kinh điển của C, mặc dù nó nhiều tuổi hơn mình nhưng kiến thức không hề cũ.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?