Học An toàn thông tin bắt đầu từ đâu?

Em muốn tự học về an toàn thông tin và hiện tại chưa biết bắt đầu từ đâu. Hiện tại em đang ở con số không về mạng máy tính cũng như là hệ điều hành nhưng đã biết được một chút về lập trình. Liệu đọc ceh v11 có phải là đầu tiên không ạ vì khi xem qua có rất nhiều điều mà em chưa biết. Và mọi người có thể rcm cho em về tài liệu dành cho người mới bắt đầu được không ạ

Bạn có thể tìm hiểu về asymmetric (RSA, DSA), symmetric (AES, DES) encryption, hash, …
hoặc học cơ bản tại đây https://www.hacksplaining.com/lessons về các thủ đoạn tấn công của hacker.

2 Likes

bạn vào forum của whitehat chắc có câu tl cho bạn!

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?