Bắt đầu học lập trình Thực tế ảo tăng cường từ đâu?

Mọi người ơi cho em hỏi học Lập trình thực tế ảo tăng cường AR thì bắt đầu học từ đâu ạ, em chưa biết gì về lập trình ạ.

1 Like

Bạn nên hiểu lập trình cơ bản trước, sau đó lập trình Python, JS hay 1 ngôn ngữ lập trình nào đó để quen dần. Rồi khi đã sẵn sàng thì bạn có thể tìm các khoá học hoặc các tutorial về AR/VR.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?