Muốn học lập trình thì phải bắt đầu từ đâu?

Chào tất cả mọi người em muốn học lập trình thì phải bắt đầu từ đâu ạ
cảm ơn mọi người.

Từ những cái cơ bản, nền tảng nhất. :slight_smile:

Trồng cây thì phải trồng từ gốc chứ ai đem cành lá về tưới nước đợi thành cây đâu. :laughing:

2 Likes

Bắt đầu từ 1 ngôn ngữ lập trình cụ thể, chẳng hạn ngôn ngữ C, ngôn ngữ C#, ngôn ngữ Java , Python … Việc đầu tiên nên làm là down IDE về, cài đặt rồi chạy thành công chương trình "hello world "

2 Likes

Hi Hiếu Nguyễn.
Từ mục đích là gì.

Google không tính phí mà bạn.
Bạn đọc bài này trước đi: https://csc.edu.vn/lap-trinh-va-csdl/tin-tuc/kien-thuc-lap-trinh/hoc-lap-trinh-bat-dau-tu-dau-706
Rồi muốn học gì thì có thể tham khảo qua: https://itviec.com/blog/hoc-lap-trinh/

2 Likes

học step by step qua video khóa học, đọc tutorial trên mạng,đọc giáo trình bài giảng của các trường đại học ,đọc sách,…

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?