aptech

Topic Replies Activity
Học sinh lớp 10 vào học FPT Aptech được không? 2 November 6, 2021
Học FPT Polytechnic hay Aptech sài gòn 1 July 12, 2018
Có nên học aptech? 3 July 10, 2018
Có nên học ở FPT Aptech không? 3 July 1, 2018
Sinh viên năm 2 nên học Aptech không? Và nên chọn học Aptech nào 3 October 13, 2017
Nên học PHP ở fpt-aptech hay aptech? 13 October 3, 2017
Tư vấn về việc học ở FPT Aptech 4 September 30, 2017
Review trường aptech 3 September 7, 2017
Nên học Aptech hay BK Aptech? 4 September 7, 2017
Có nên học fpt aptech 2 July 21, 2017
Có nên học aptech không? 5 July 20, 2017
Có nên học aptech 2 July 8, 2017
Bên Aptech quảng cáo nhiều, liệu chất lượng đào tạo có tốt không? 9 June 24, 2017
Bây giờ có nên học aptech học 4 kì? 6 June 7, 2017
Học tại aptech hanoi 2 November 6, 2021
APTECH - nên học ở đâu? 2 September 18, 2021
Nên học aptech bên fpt hay bách khoa? 4 May 22, 2017
Nên học ở các trung tâm tin học như APTECH và NIIT hay học tại một trường đại học chính qui nào đó 11 May 20, 2017
Chất lượng đào tạo của Aptech như thế nào? 2 September 8, 2021
Cần tư vấn có nên vào bkap không 6 April 17, 2017
Có nên học ở aptech thay vì đi học ĐH? 9 February 16, 2017
Chưa bao giờ muộn để bắt đầu làm một việc mới 1 October 5, 2016
Hỏi về Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech 2 September 8, 2021
Để lại khoá học lập trình android or ios tai aprotrain aptech 2 September 17, 2016
Có nên học khóa HDSE của Aptech 4 September 2, 2016
Hoc thêm về lập trình ở bk aptech hay ITplus DHQG 2 September 25, 2021
Tư vấn nên học Aptech hay PTIT 2 July 20, 2016
Nên học Aptech hay PTIT? Ưu điểm và nhược điểm từng nơi như thế nào? 2 July 19, 2016
Review FPT Aptech 2 September 8, 2021
Nghề lập trình, công việc bấp bênh? 5 June 30, 2016
 
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?