Có nên học khóa HDSE của Aptech

hiện tại e ko học đh, định theo học khóa HDSE của Aptech (2 năm) nhưng ko biết sau khi hoàn thành khóa học này có thể liên thông lên được đại học nào.

Google ra ngay nhé http://aptech.fpt.edu.vn/lienthong.php
Học phí Aptech tính bằng đô $$$$$$$$$ :scream:
Liên thông toàn đại học nước ngoài $$$$$$$$$$$ :scream:
Bạn không nên tin tưởng 100% vào lời quảng cáo và hãy tìm hiểu thông tin về Aptech từ nhiều nguồn khác nhau.

Ăn lễ vui vẻ :blush:

1 Like

thấy cũng khó lường nên em với mang lên đây hỏi, ai có kn bày cho em với :slight_smile:

Trên diễn đàn đã có nhiều bài liên quan về Aptech
Bạn vào link này để tìm hiểu thêm http://daynhauhoc.com/search?q=aptech

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?