Chưa bao giờ muộn để bắt đầu làm một việc mới

Gần đến tuổi 40, tôi không lập trình nhanh và nhiều như trước nữa. Nhưng tôi đã – đang xây dựng một đội ngũ kế cận. Họ lập trình tốt, đam mê, làm chủ nhiều công nghệ khác nhau trong thời gian rất ngắn. Họ trẻ, nhiều người thậm chí bỏ con đường bằng cấp để dành toàn bộ thời gian, sức lực tạo ra những sản phẩm có ích.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?