Có nên học fpt aptech

Mình dự định sắp tới sẽ đăng ký vào trường fpt aptech, không biết có ai học ở trường này rồi cho mình ít thông tin tham khảo với ạ !
chất lượng giảng dạy có tốt không ?

mình đang học này bạn ơi bạn add facebook mình rồi trao đổi nha https://www.facebook.com/profile.php?id=100011838962430
mình đang học kỳ 3 chuẩn bị lên kỳ 4

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?