Có nên học aptech?

Mình là sinh viên mơis tốt nghiệp muốn học thêm về CNTT. Xin hỏi các tiền bối đi trc có nên học khoá ITT hay là học khoá PHP ngắn hạn của Aptechvn ạ ?

Tự học phptherightway ấy…

E tìm hiểu thì ITT của aptech có học về lập trình trên nền PHP, SQL. Trong 7 tháng. Vậy có nên học k ạ ?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?