Chất lượng đào tạo của Aptech như thế nào?

Mọi người cho em hỏi bên Aptech họ quảng cáo nhiều không biết chất lượng đào tạo bên đó có tốt không ạ ???

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?