APTECH - nên học ở đâu?

Chào cả nhà, em đang muốn học ở Aptech nhưng thấy nhiều quá trời

  • FPT - Aptech
  • CNC - Aptech
  • Aprotrain - Aptech.

Dù biết là cùng 1 giáo trình của Aptech nhưng em vẫn phân vân không biết nên học ở bên nào ạ?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?