Hoc thêm về lập trình ở bk aptech hay ITplus DHQG

e xin lam phiền tí: tình hình là giờ e đang định tìm chỗ hc thêm ve lap trình k bt nên hoc ở bk aptech hay ITplus dhqg <cho gần nhà> moi người có thể cho e bt về môi trg hc ở hai chỗ này ntn đc k ạ.e cam ơn.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?