Hỏi về Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech

anh em cho hỏi về Hệ thống Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech với ạ :slight_smile: Hệ thống này đào tạo ra sao và chất lượng như thế nào ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?