Tổng hợp các topic dành cho người mới

Gần đây mình thấy các câu hỏi như bắt đầu học lập trình thì học gì, nên bắt đầu từ đâu,… Đại loại là những câu hỏi dành cho người mới được lặp đi lặp lại rất nhiều. Vì vậy, mình tạo topic này để tổng hợp những topic đã có sẵn trên DNH để những bạn sau này vào không tạo thêm những topic trùng lặp như vậy nữa.

Thứ cơ bản nhất để theo ngành này là tư duy, sau đó là tiếng anh (hoặc tiếng nhật,…), nhưng hầu như trên này ai cũng học tiếng anh :smile::

Mình có một lời khuyên là: “Hãy chọn thứ mình thích, đừng chọn thứ người khác thích”. Quyết định là của chính bạn. :wink:

Thêm nữa là mọi người có thể thảo luận các vấn đề về người mới luôn trong topic này nhé. (nhưng phải có chừng mực thôi)

Mình sẽ tiếp tục cập nhật, ai có topic nào hay thì edit thêm vào nhé.
Nếu các bạn không thấy vấn đề cấc bạn cần ở đây thì hãy dùng chức năng search của forum trước khi tạo topic mới nhé :wink:

27 Likes

Nhờ anh @ltd pin lên giúp ạ :mountain_bicyclist:

1 Like

Đạt cũng muốn pin lắm nhưng không thể pin mọi topic được :frowning: Nếu có thể thì Đat sẽ pin trong 1 tuần thôi. Cách tốt hơn là đem topic này cho vào

#Update:

Đã pin topic này 1 tuần.

4 Likes

Em nghĩ là bỏ topic em đang viết, rồi bổ sung bài của anh xong pin lên thế chắc ổn hơn, anh set thành wiki topic đi để ai có gì hay thì tự thêm vào luôn cho nhanh :smile:

1 Like

Không sao, cứ pin topic này 1 tuần để mọi người biết :smile: Anh mới chuyển link này thành Wiki rồi, sau này em update thêm vào đấy ^^

1 Like

@iamz Hay topic này cũng để wiki nốt ạ :smile:

2 Likes

15 posts were split to a new topic: Không học C thì có học được C++ không?

A post was split to a new topic: Ở Dạy Nhau Học có ai biết về Tester không?

A post was split to a new topic: Mọi người có ai có tài liệu về lập trình WindowForm C++ không?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?