React Vs. SEO: Web Crawlers Thông Minh Hơn Bạn Tưởng

Nhiều người lo lắng rằng nếu dùng React, Angular, hoặc Ember để làm website sẽ làm giảm thứ hạng website của bạn trên những công cụ tìm kiếm.

Vì thường Web Crawler chỉ có thể chấm điểm trang của bạn khi trang được render hoàn chỉnh trên máy của người dùng cuối, nếu không chúng chỉ nhìn thấy vô số meta tag và script tag HTML từ backend; thế là, công cụ tìm kiếm sẽ xét trang của bạn không gì ngoài một trang rỗng và đánh thứ hạng cho bạn rất thấp.

Thực hư ra sao bạn hãy đọc bài viết này nào: http://topit.vietnamworks.com/blogs/react-vs-seo

Thân,
:slight_smile:

Điều này cũng dễ hiểu thôi mà, web crawler mà không hiểu được thì search engine sẽ chết ngay.

1 Like

thế những thư viện như https://prerender.io/ ra đời support cho việc render của các trang web xài full js thế nào bạn ?

Và giữa những trang web như https://preactjs.com/ lúc view source sẽ không thấy đầy đủ html, và những trang như https://lozi.vn/ (xài react) nhưng có render đầy đủ html tag khi view source, thì thế nào ? Trang nào tốt cho SEO hơn ?

Bây giờ là 2020, anh nghĩ các crawler đã đủ thông minh đọc được hết các web dạng CSR như dùng với preactjs chưa ạ ?

Hiện nay trình duyệt Google Chrome nhìn thấy trang web của bạn như thế nào thì crawler nhìn thấy như thế ấy. Google đã sử dụng nhân của Chrome tích hợp với con bọ nên sẽ đọc được hầu hết các trang web mà trình duyệt đọc được, còn trang web dựng rào chắn ngăn trình duyệt thấy nội dung thì thua.

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?