hacker news


Topic Replies Activity
Source code app bán hàng trên android cơ bản 5 December 22, 2019
Sự kiện live - code đầu tiên tại việt nam "stringee tech talk 2019" 2 March 14, 2020
IT Tuần này có gì mới #7 - 1/12/2019 5 December 3, 2019
Trường học đưa game Minecraft vào dạy học 6 November 28, 2019
Khóa học C++ Cơ bản 2016 437 December 10, 2018
IT Tuần này có gì mới #6 - 8/11/2019 1 November 11, 2019
[Case Study] Xây dựng DApp lưu highlights một cách tiện lợi hơn 1 November 1, 2019
Sử dụng ReactJS để lập trình ứng dụng blockchain 2 August 29, 2021
IT Tuần này có gì mới #4 - 18/10/2019 1 October 18, 2019
IT - Tuần này có gì mới #3 - 11/10/2019 4 October 15, 2019
Bạn có thực sự cần Kubernetes - Gsviec 1 October 9, 2019
FizzBuzz: nấc thang lên thiên đường của lập trình viên 43 March 27, 2017
IT - Tuần này có gì mới? #1 - 29/09/2019 3 September 30, 2019
Tạo thư viện android cho mọi người dùng qua github và jitpack 1 August 21, 2019
Object-Oriented Programming — The Trillion Dollar Disaster 4 August 17, 2019
Người Nhật và người Việt: Sự khác nhau về văn hóa làm việc 6 August 8, 2019
7 bước "cấp cứu" khi website của bạn gặp "tai nạn" 2 August 7, 2019
Thị trường Nhật Bản trong cơn khát nhân sự IT 1 August 6, 2019
Đầu quân công ty Outsourcing, Product hay Startup 1 August 6, 2019
Doanh nghiệp Nhật đòi hỏi gì ở kỹ sư IT? 1 August 6, 2019
Sinh viên mới ra trường nên đi làm ở công ty lớn hay công ty nhỏ? 1 August 5, 2019
Dân IT - Được và mất gì khi làm việc tại công ty Nhật 1 August 5, 2019
Chém gió về hacking Phần 2: Để trở thành một hacker bạn cần biết những kiến thức cơ bản nào? 1 August 2, 2019
Deploy ASPNET Core lên Google Cloud Virtual Machine Instances 1 July 24, 2019
Tool mã hóa dữ liệu 5 loại mã nks bằng password 4 June 29, 2019
Khóa học Docker căn bản (FREE) 3 June 6, 2019
Hình thức thảo luận qua diễn đàn đã hết thời? 10 November 8, 2014
Cách thiết kế website cho người khuyết tật - Phần 1 1 April 20, 2019
Thử xem máy bạn mạnh tới đâu? (Tính E và Pi) 4 January 31, 2020
Khóa Học Amazon Web Service căn bản 002 1 March 25, 2019
 
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?