Scrum Gathering Vietnam 2015

Đời sinh viên nghèo thừa nhiệt huyết mà chỉ thiếu có tiền thôi… Tiền vé vào của và vé máy bay qúa tốn nhưng sẽ không hề phí phạm. Sự kiện về Agile lớn nhất thế giới. Cơ hội để được gặp hai core member đặt nền móng cho Scrum và Michael Feathers - người đã viết nên cuốn Legacy Code huyền thoại…

Come and join the biggest event of it kinds about Agile / Scrum in Vietnam. The 1st Scrum Gathering with world-class speakers.

Regional SCRUM GATHERING® Vietnam 2015 will be one of the gathering conferences around the world in 2015, and the first gathering in South East Asia. This gathering will be held over two days at Ho Chi Minh City, Vietnam with an estimated 250 participants.

Some highlights:

  • The first gathering of Scrum Professionals in Vietnam and South East Asia
  • Well-known speakers from Agile and Scrum community in the world
  • Focus on experience sharing, practical experience and innovation in Agile adoption to varying level of knowledge pools
  • Cover a wide spectrum of activities including open space, scrum clinic, lightening talks, workshops and many more

Thông tin sự kiện cập nhật tại đây nhé:
https://www.facebook.com/events/671553609634421/

Bác nào đi được quay video cho em xem với nhé…

3 Likes

chỉ sợ nghe không được họ nói gì thôi :smiley:

Cũng dễ nghe. Trước có sự kiện ngoài này em đi nghe cũng trao đổi với họ được chút chút. Riêng chỉ có người Sing với người Ấn nói là không thể nghe nổi.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?