Tại sao cần webpack?

Theo bài viết thì Gulp, Brunch,… đều được :smile:

1 Like

Ông này viết bài không liên quan gì hết.
Tại sao cần Webpack => Do phải viết nhiều code Javascript ở phía client => Định nghĩa SPA, CSR,SSR.
=> Đọc xong nếu là người chưa có khái niệm gì thì vẫn chả hiểu Webpack để làm gì, tại sao phải dùng nó trong SPA, rồi tại sao không dùng gulp,grunt, brunch … mà phải là webpack, không dùng thì có ảnh hưởng gì không, 101 hỏi vì sao vẫn còn sao khi đọc :smile:
Trong bài ông vẫn còn 1 số lỗi sai như sau:

Quick Note: Mình đọc một số blog trên mạng có thể thế thuật ngữ client rendering là Single Page Application (SPA) luôn, tại SPA sử dụng kĩ thuật client rendering.

Đúng nhưng chưa đủ, SPA sử dụng CSR nhưng vẫn có thể dùng SSR bổ trợ, viết như vầy người đọc sẽ nghĩ SPA = CSR, SPA là cái definition, còn CSR,SSR là implementation.

Ví dụ và link này và mở Dev Tool lên:
https://www.chotot.com/tp-ho-chi-minh/quan-1/mua-ban
https://i0.wp.com/niviki.com/wp-content/uploads/2017/08/Screen-Shot-2017-08-08-at-22.20.24.png?w=915
Bạn sẽ không thấy các phần HTML đâu hết, mà chỉ thấy một file js.

Thường trình duyệt có 2 chế độ, xem Page Source (là source của trang nguyên góc) và chế độ Inspect (source lúc runtime), cái DevTool bạn nói là source lúc runtime, như cái hình trên bạn thử mở cái “.universal-content” ra sẽ thấy một đống html trong đó mà bảo là chỉ thấy một file js :smile:

https://i1.wp.com/niviki.com/wp-content/uploads/2017/08/do-pho-bien-cua-server-rendering-va-single-page-application.png?w=629

Như đã nói ở trên, so sánh SPA với SSR là sai lệch hoàn toàn, SPA thì vẫn dùng SSR như thường, phải là SPA vs non-spa/traditional web page mới đúng.

4 Likes

Thế hệ thứ nhất(Servlets (Java), JSP (JavaServer Pages), ASP, PHP):

Thế hệ thứ 2(ASP.NET (.NET), Struts + Struts 2 (Java), Spring MVC (Java), JSF (JavaServer Faces)):

Thế hệ thứ 3(RIA-Rich Internet Applications)(angularJS,react…JavaFX:

2 Likes

Theo quan điểm của mình:

Và chúng ta đang ở trong thời điểm “giao thời” của thế hệ 2 và 3.

3 Likes

cảm ơn bạn, thiệt ra mình cũng mới học mà. Trang này là dạy nhau học, nên mỗi lần mình học cái gì cũng thường viết lại. Mình rất cảm ơn những người như bạn đã bỏ thời gian ra đọc và “chỉnh” cho mình <:heart_eyes:

Đúng rồi, mình từ mobile qua, chưa xài Gulp hay Brunch gì cả :smiley:

1 Like

Vậy e dùng lệnh create-react-app thì trong đó nó có sẵn webpack đúng không?

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?