Hành trình để đạt được chiếc CV vạn người mơ

Curriculum Vitae (CV) - không còn là cụm từ quá xa lạ đối với chúng ta. Tuy nhiên, theo khảo sát toàn quốc liên quan đến nhà tuyển dụng do Liên đoàn Tuyển dụng & Việc làm Anh Quốc thực hiện, trong tất cả các CV mà họ nhận được thì hơn 50% có lỗi chính tả và ngữ pháp. Rõ ràng, việc lúng túng khi viết CV là nguyên nhân đánh mất cơ hội được phỏng vấn của không ít người ứng tuyển việc làm.

Nhận thức rõ đây là một trong những bất lợi của những bạn sinh viên chưa có nhiều kinh nghiệm. Singularity sẽ giúp bạn:

  • Chỉ ra lỗi sai trực tiếp trên CV của bạn,
  • Căn chỉnh lại bố cục bản CV hợp lý,
  • Tư vấn lựa chọn ngôn ngữ phù hợp để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng,
  • Chỉnh sửa hoàn chỉnh để bạn sở hữu bản CV không công ty nào có thể từ chối.

Sẵn sàng để tăng 10% mức lương so với mặt bằng chung, chuyên gia của Singularity hỗ trợ bằng cách tải CV qua địa chỉ https://resume.singularity.vn/ hoặc gửi vào địa chỉ email: [email protected] với tiêu đề “Singularity CV Proofreading”! Hiện tại chúng mình đang có khuyến giảm giá 1̶4̶9̶.̶0̶0̶0̶ ̶v̶n̶đ̶ -> 0 đ.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Email: [email protected]

Website: https://resume.singularity.vn

This topic was automatically closed after 7 days. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?