Khi siêu hacker đã hack là phải hack luôn cả Kaspersky :))

Lần lượt Kaspersky, châu Âu, khu vực Trung Đông và châu Á bị tấn công.

Chi tiết về sự vụ các bạn vào đây xem nhé :smile:

5 Likes

Muốn đánh cắp những công nghệ mới của Kaspersky thì có lẽ là các đối thủ của họ trong lĩnh vực an ninh mạng :smile:

3 Likes

dân chơi phải đề phòng dân chơi thôi :slight_smile:

2 Likes

Đến Bkav còn bị hack nữa là… :unamused:

9 Likes

Hack để xem kas có làm KPhone với KOS không :smile:

5 Likes

Mình đồng ý là có nhiều bản crack Karpersky, nhưng mình nghĩ nên mua phần mềm kaspersky bản quyền thì tốt hơn, khi có những vấn đề như vậy thì Karpersky sẽ cập nhật ngay, giá cũng mềm. máy tính bạn luôn an toàn.

2 Likes

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?