Đăng ký miễn phí 6 tháng tại Pluralsight

Free Pluralsight 6 Month Subscription

Link trên hướng dẫn bạn đăng ký Pluralsight để miễn phí 6 tháng

7 Likes

Rất cảm ơn vì đã chia sẻ. :grin:

3 Likes

Cho em hỏi là sau 1 tháng miễn phí thì tài khoản Pluralsight của mình sẽ ra sao ạ.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?