networking

Topic Replies Activity
Tối ưu quá trình client upload ảnh lên server 5 June 26, 2022
Proxy có khả năng lưu dữ liệu từ client gửi lên không? 30 June 12, 2022
Tại sao HTML, CSS, JS thuần túy lại cần web server để chạy 5 May 24, 2022
Download file sử dụng giao thức http hay socket 3 April 28, 2022
Tại sao HTTP dựa trên TCP/IP mà HTTP là stateless trong khi TCP lại là stateful 3 April 20, 2022
Cơ chế của teamviewer là gì mà không cần forward port vậy? 4 April 2, 2022
Tự làm web quản lý phòng máy tin học ở trường 4 April 2, 2022
Hỏi về Cisco Packet Tracer: VLSM, kết nối 2 router 1 March 27, 2022
Tìm địa chỉ IP cấu hình vào Telnet 1 February 11, 2022
Các kỹ thuật thiết kế mạng (Network Design) mới nhất hiện nay là gì? 10 December 17, 2021
Cách mà NCSC thay đổi giao diện WEB lừa đảo 3 December 4, 2021
Tại sao switch ở tầng 2 trong mô hình OSI? 3 October 27, 2021
Hỏi về cột metric trong bảng routing của thiết bị mạng 1 October 17, 2021
Mô phỏng RIP routing trên Cisco packer tracer 1 October 16, 2021
Dùng wireshark có demo minh họa việc gửi và nhận gói tin TCP được không? 2 October 3, 2021
Chia sẻ file giữa máy ảo kathara và máy thực 1 September 27, 2021
Hỏi đáp về Linux và mạng máy tính 12 August 22, 2021
Tìm tài liệu mạng máy tính dễ hiểu 4 August 21, 2021
Thắc mắc về IPv6 4 August 3, 2021
Ngrok thật sự hoạt động thế nào? 5 May 21, 2021
Khái niệm port (cổng) trong mạng máy tính là gì? 12 May 12, 2021
Giúp giải thích đề bài cài đặt thuật toán phân bố tải của mạng IP trong quá trình định tuyến các gói tin 5 April 19, 2021
Tìm nguồn tài liệu học về Networking 2 April 12, 2021
Block truy cập hiệu quả hơn? 8 March 1, 2021
Những kiến thức mạng máy tính nào cần có cho dev web front-end? 3 February 25, 2021
Thắc mắc về ping và speed 5 February 20, 2021
Lập trình viên có thể can thiệp sâu đến mức nào trong lập trình mạng 7 February 5, 2021
Mô hình mạng máy tính này gọi là gì? 2 January 28, 2021
Lý do gỡ các frame thành bits trong mô hình osi 3 January 26, 2021
Hỏi về địa chỉ IP và Subnet Mask 11 January 21, 2021
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?