networking

Topic Replies Activity
Thời gian để gửi một gói tin 11 August 16, 2023
App chat GTK+ gửi data lên server TCP không thành công 2 July 20, 2023
DHCP có cấp IP cho máy ngoài mạng LAN thông qua VPN không 7 May 14, 2023
Khi client cancel http request thì backend có cancel luôn không? 7 April 26, 2023
Có nên renew token liên tục 4 January 20, 2023
Làm sao để chặn request đến một URL chỉ định 1 January 7, 2023
Giải pháp chặn app qua router bảo vệ trẻ em 30 January 7, 2023
So sánh địa chỉ IP 2 November 23, 2022
Chia sẻ file giữa máy ảo kathara và máy thực 2 November 5, 2022
Tìm trang web trắc nghiệm môn mạng máy tính 1 October 23, 2022
Proxy provider đã làm như thế nào để cung cấp proxy cho người dùng? 6 October 6, 2022
Hỏi về giao thức HTTP cho phát video 2 September 14, 2022
Giúp bài tập tính thời gian để gửi gói tin 2 August 24, 2022
Học mạng máy tính, cơ sở dữ liệu, kiến trúc máy tính bắt đầu từ đâu? 4 August 5, 2022
IP máy ubuntu server và desktop có khác nhau không? 3 July 4, 2022
Tối ưu quá trình client upload ảnh lên server 5 June 26, 2022
Proxy có khả năng lưu dữ liệu từ client gửi lên không? 30 June 12, 2022
Tại sao HTML, CSS, JS thuần túy lại cần web server để chạy 5 May 24, 2022
Download file sử dụng giao thức http hay socket 3 April 28, 2022
Tại sao HTTP dựa trên TCP/IP mà HTTP là stateless trong khi TCP lại là stateful 3 April 20, 2022
Cơ chế của teamviewer là gì mà không cần forward port vậy? 4 April 2, 2022
Tự làm web quản lý phòng máy tin học ở trường 4 April 2, 2022
Hỏi về Cisco Packet Tracer: VLSM, kết nối 2 router 1 March 27, 2022
Tìm địa chỉ IP cấu hình vào Telnet 1 February 11, 2022
Các kỹ thuật thiết kế mạng (Network Design) mới nhất hiện nay là gì? 10 December 17, 2021
Cách mà NCSC thay đổi giao diện WEB lừa đảo 3 December 4, 2021
Tại sao switch ở tầng 2 trong mô hình OSI? 3 October 27, 2021
Hỏi về cột metric trong bảng routing của thiết bị mạng 1 October 17, 2021
Mô phỏng RIP routing trên Cisco packer tracer 1 October 16, 2021
Dùng wireshark có demo minh họa việc gửi và nhận gói tin TCP được không? 2 October 3, 2021
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?