Tìm trang web trắc nghiệm môn mạng máy tính

Anh chị đi trước cho em hỏi các anh chị nào biết trang web nước ngoài về trắc nghiệm các câu hỏi môn mạng máy tính không ạ? Môn này hiện tại đang hủy diệt điểm số của em ạ

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?